kierunek dla zdrowych jelit

Kontakt

PRODUCENT

BIOLEK Sp. z o.o. (Grupa BIOTON)
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki

DYSTRYBUTOR

BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

ADRES DO KORESPONDENCJI

BIOTON S.A. Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 40 00 fax +48 (22) 721 13 33
bioinfo@bioton.pl, www.bioton.pl