kierunek dla zdrowych jelit

Boli brzuch? Medycyna ma odpowiedź

 

Maślan sodu działa w jelitach. Musi być tam dostarczony przez kwaśne środowisko żołądka. Ochronę substancji aktywnej zapewnia więc matryca trójglicerydowa. Stosuje się ją np. w zawierającym maślan sodu, łatwo dostępnym na rynku preparacie Intesta. Zespół badaczy – reprezentujących placówki warszawskie i krakowskie – podał grupie pacjentów chroniony w taki sposób maślan sodu. I przeprowadził ocenę jego przydatności w terapii zespołu jelita drażliwego.

Wzmocnienie układu trawiennego

U chorych na zespół jelita drażliwego standardowo stosuje się preparaty wspomagające trawienie, regulujące pracę jelit i powodujące zmniejszenie problemów trawiennych. Lekarze zwykle przepisują im leki zawierające trimebutynę lub mebewerynę. Mają one poprawić perystaltykę jelit, przeciwdziałać kurczowi mięśni gładkich. Także w badanej grupie pacjentów stosowano tego rodzaju wzmocnienie układu trawiennego. Mimo tego odczuwanie bólów i innych objawów zespołu jelita drażliwego nadal występowało.

Maślan sodu, którym zajęli się badacze, wykazuje działanie przeciwzapalne – istotne dla odbudowy błony śluzowej. Pobudza wchłanianie wody i sodu. Reguluje też motorykę jelit. W jakim stopniu może wpływać na redukcję objawów, na które uskarżają się cierpiący na zespół jelita drażliwego?

Istotna różnica

Przed badaniem podzielono 59 pacjentów na dwie grupy. W pierwszej stosowano standardowe leczenie trimebutyną lub mebeweryną. W drugiej – 30-osobowej – dodano też preparat zawierający maślan sodu. Po 6 tygodniach chorych z obu grup poproszono o określenie nasilenia odczuwanych objawów zespołu jelita drażliwego. Zapytano też, jak oceniają swą jakość życia. Zaznaczmy, że ocena ta przed badaniem nie różniła się istotnie w obu grupach pacjentów.
Różnica taka pojawiła się po 6 tygodniach leczenia. Dolegliwości istotnie zmniejszyły się w grupie pacjentów, którym do terapii włączono preparat zawierający maślan sodu. U osób tych rzadsze stało się odczucie dyskomfortu i bólu w jamie brzusznej. Spadła też częstotliwość uciążliwych zaburzeń rytmu wypróżnień. Różnice w stosunku do grupy pacjentów, którym nie podawano maślanu sodu, badacze ocenili jako „wysoce istotne”.
Chorzy potwierdzili także zmniejszenie natężenia innych dolegliwości występujących w zespole jelita drażliwego. Co szczególnie ważne, choć obie grupy badanych zadeklarowały poprawę jakości życia po leczeniu, istotnie lepszą ocenę zgłaszali zwłaszcza ci pacjenci, których terapię uzupełniono o maślan sodu.

Znamienna poprawa

Wyniki badań wskazują, że medycyna może mieć odpowiedź na bóle brzucha oraz inne uciążliwości i przejawy dyskomfortu – tak częste u chorych na zespół jelita drażliwego. Ta odpowiedź to maślan sodu. Sami chorzy dostrzegli, że po jego zastosowaniu nastąpiła u nich znamienna poprawa. Oczywiście warunkiem jest tu podawanie maślanu sodu w sposób gwarantujący jego działanie właśnie w jelitach. Czyli podawanie go w odpowiedniej osłonie – jaką ma choćby wspomniany preparat Intesta.